Palvelut

Seksuaaliterapia

Terapiamuoto, joka keskittyy seksuaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. Se voi kattaa hyvin monenlaisia aiheita, kuten seksuaalista toimintaa, suhteisiin liittyviä kysymyksiä, seksuaalista identiteettiä, seksuaalista itsetuntoa ja mahdollisia traumoja. Tavoitteena on tukea yksilöitä tai pareja seksuaalisten kysymysten käsittelyssä, ongelmien ratkaisussa ja niin seksuaalisen kuin myös kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamisessa.

Yksilöterapia

Yksilöterapia tarjoaa turvallisen tilan käsitellä henkilökohtaisia ja arkojakin seksuaalisuuteen liittyviä aiheita luottamuksellisesti. Tällaisia haasteita voivat olla erilaiset seksuaalisuuteen vaikuttavat tunteet kuten epävarmuus, riittämättömyys, syyllisyys ja häpeä, oman kehon hyväksymisen vaikeus, omaan seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvä hämmennys tai vaikeudet solmia kestäviä seksuaalisia suhteita, seksuaalinen hyväksikäyttö, häirintä tai väkivalta sekä mahdollisen sairastumisen vaikutukset seksuaalisuuteen. Terapiassa voidaan käsitellä myös erilaisia seksuaalisten toimintojen häiriötä kuten kivulias seksi, halukkuuden ja kiinnostuksen häiriöt, kiihottumis-, orgasmi- ja erektiohäiriöt sekä siemensyöksyn ongelmat.

Parisuhdeterapia

Parisuhdeterapia on pariskunnan yhteinen terapiaprosessi, jossa turvallisessa ja tasapuolisessa tilassa käsitellään mahdollisia parisuhteen seksuaalisuuteen vaikuttavia kriisejä ja traumoja, kuten halujen eriparisuus, seksuaalisten toimintojen häiriöt, kommunikaatiohaasteet, uskottomuus, rinnakkaissuhteet ja tahaton lapsettomuus.

Intiimikysymysten käsittely

Seksuaaliterapiassa ollaan intiimien, herkkien ja usein kipeiden asioiden äärellä. Asioista keskustellaan tukemalla asiakasta heidän tarpeidensa mukaisesti ja asiakkaan tahdissa ammattitaitoisen sekä koulutetun seksuaaliterapeutin kanssa. Seksuaaliterapia on luottamuksellista ja asiakkaan yksityisyyttä kunnioittavaa. 

Erilaiset menetelmät terapiassa

Terapeutti voi käyttää erilaisia menetelmiä, kuten keskustelua, harjoituksia ja kehollisia menetelmiä auttaakseen asiakasta ymmärtämään paremmin omaa seksuaalisuuttaan ja parantamaan seksuaalista elämäänsä. Keholliset menetelmät, kuten kehotietoisuusharjoitukset, auttavat lisäämään tietoisuutta omasta kehosta.

Koulutukset ja luennot

Koulutukset ja luennot seksuaalisuuden aiheesta voivat kattaa hyvin monia eri aiheita liittyen seksuaalisuuteen, terveyteen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon, niin yksilö- kuin yhteisötasolla. 

Ota yhteyttä tarkempien koulutus- ja luentopakettien tiimoilta.